Cenzura medii a demokracie 

VÁLKA JE MÍR. SVOBODA JE OTROCTVÍ.

Cokoliv jde vhodnou manipulací otočit. Že to nedává smysl? O tom to je. Neschopnost myslet, protože jak začnete, tak v tu vteřině vám musí dojít, že jste v jiném světě, než vám říkají. Takže:

PLURALITA JE CENZURA

Že to zní dost bláznivě? Inu sami se zkuste přesvědčit.

Fialův muž pro boj s dezinfem šel do TV.
Posadili proti němu kritika. Ten mu připomněl vlastní minulost

Fiala jmenoval nového vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací a stal se ním Michal Klíma.

Podle jeho slov šlo o podporu médií a cíl zajištění „plurality médií“, Takže pluralita médií se podle tohoto člověka dosáhne zablokování těch, co jsou jiného názoru.

Buďte v klidu, já byl zablokován, kde to šlo hned ze startu a to pouze za to, že jsem nastavil uvažování západních elit zrcadlo.


To je tak, když někdo nepochopí, že román 1984 byla utopie a varování a někdo to vzal jako návod.

A neb někomu došlo, že i když se Orwel pokoušel varovat, že lidské myšlení je flexibilní a je jednoduché s ním manipulovat, tak jiní to vidí jako skvělou příležitost pro svoje cíle.

Neil Postman: “Orwell se obával těch, kteří by zakázali knihy. Huxley se obával, že by nebyl důvod knihy zakazovat, protože by nebyl nikdo, kdo by chtěl nějakou číst. Orwell se obával těch, kteří by nám odpírali informace. Huxley se obával těch, kteří by nám jich dali tolik, že by nás uvrhli do pasivity a egoismu. Orwell se obával toho, že by byla pravda před námi skryta. Huxley se obával toho, že by pravda utonula v moři bezvýznamnosti. Orwell se obával, že se staneme nesvobodnou kulturou. Huxley se obával, že se staneme kulturou zcela zaujatou obdobou smyslových filmů, heče peče a her s odstředivým míčem. Jak Huxley poznamenal v Brave New World Revisited, zastánci občanských svobod a racionalisté, kteří vždy varují před tyranií, zapomněli na téměř nekonečnou lidskou touhu po rozptýlení. Huxley dodává, že v 1984 jsou lidé ovládáni způsobovanou bolestí. V Konci civilizace jsou ovládáni způsobovanou rozkoší. Ve zkratce, Orwell se obával, že nás zničí to, co nenávidíme. Huxley se obával, že nás zničí to, co milujeme.”


Postman odkazoval s největší pravděpodobností na knihu Aldouse Huxleyho Ostrov, která byla v proti poloze k románu 1984.

Proto miluji filosofii a její vnímání jakékoliv teze, které lze vyjádřit v obrácených polohách. Cokoliv když obrátíme vzhůru nohama, dosáhneme stejného výsledku. Je to neschopnost jít středem a pochopit, že minulost má sloužit ponaučení, že každá teze je dobře i špatně, jen záleží, co je cíl. Za mě je současný cíl, aby lidé přestali myslet a věřili tomu, že jsou v úžasném světě, kterému je cílem dobro pro všechny. Což vždy potvrdí fakt, že taková teorie vždy znamená to největší zvěrstvo, které je nutné k jeho dosažení a to nelze obhájit. A nakonec to současně znamená na konci život ve lži.

Proto nesmíme hájit cenzuru, protože schopnost pochopit pravdu je schopnost rozlišit lež, ale to bez dalšího názoru nejde. Protože člověk nikdy nemůže znát celou pravdu, jen se jí blížit počtem úhlů a schopností je přijmout. Je to jako spor dvou lidí, má svoji historii a nikdy ji nemůžeme znát celou, ale měli bychom být schopni znát názor obou stran, pro pochopení nesmyslnosti sporu a přesto proč existuje. Základem každého jedince je schopnost vidět omezený počet úhlů a tak čím více lidí zná fakta, tím jednodušeji se společnost dobere pravdě.

A tam jsem zapomněl napsat to nejdůležitější. Jsou důležité i ty lži, protože ty se vždy na konci vyruší svými protějšky v obrácených polohách. A tak krom toho, že čas je základem pravdy, tak lež je nedílnou součástí podstaty odhalení cílů. Proto je pluralita názorů velmi důležitá a to, i když se nám názor toho druhého nemusí sebevíc líbit. Jediné na čem by měla být shoda, jsou fakta a historie. Proto je snaha o její neustále překreslování a mazání. Jak můžeme ničit sochy těch, co nás osvobodili a jak si můžeme dovolit ničit historii. To že ti lidé dělali chyby je možné, ale měli by pro nás jejich chyby být ponaučením, jinak je budeme opakovat. Jak do myšlení vsuneme ideologii, už nedokážeme myslet.

Filosofie je vlastně matematika rozumu. S této teze vychází fakt, že pokud toužíme znát celou pravdu, tak musíme znát i tu lež a pokud se někdo lží bojí, obvykle to naznačuje, že pravda a lež byli zaměněny.

Proto jakákoliv cenzura je špatně jako jakákoliv ideologie a nejblíže pravdě je ten co se vzdá jakékoliv víry a přesvědčení a zná všechny fakta i ty které se mu nemusí líbit a to včetně lží, protož ty obvykle pravdu potvrzují, když pochopíte cíl těch lží, protože jakmile vyřadíme s takové rovnice cokoliv a to i to nepříjemné, už to nemůže být pravdou.

Dvojitost tezí ve filozofii je, že substituce jsou možné, takže ano válka může být mírem, pokud bojujeme za mír, ale musíme si být vědomy ceny a obětí, které taková válka přináší. To samé platí pro pluralitu jako cenzuru, tj dávat lidem svoji pravdu může být dobrou myšlenou, ale jen pro ty co uznávají stejné ideály, ale cenou bude život ve lži a potlačování těch, co chtějí život podle svých pravidel a nehodlají sdílet život podle ideologie propagátora, což je nejhrubší projev rasismu, protože kdo je jiný, tak je špatný a názor mu musíme vnutit anebo ho trestat.

Demokracie je o schopnosti soužití různých lidí s odlišným názorem a schopností pomocí kompromisů dosáhnout průnik pro soužití. Bohužel většina ideologii je představa jakýmkoliv způsobem se domnívat, že život podle mých pravidel je dobrý pro všechny a je fuk, jestli je to náboženství, nebo přesvědčení.

Budu se přesně bránit tam, kde mi někdo bude chtít svoje myšlení vnutit silou místo dialogu a tak často ti současní liberálové jsou těmi největšími rasisty a diktátory, pod tíhou jejich nadřazenecké ideologie. Nebudu jim brát jejich ideály, ale nebudu je sdílet. Přesto bych s nimi rád vedl dialog, ale toho oni častou nejsou ochotni, protože reakcí na odlišný názor je většinou agrese.

Nejčastější argument liberálu bývá argument, říkají to všichni a tak je to pravda. To je lež už v podstatě, protože minimálně ten jeden na druhé straně má jiný názor a má pro něj jistě logický důvod. Kdyby liberálové nebyli tak zahledění do sebe, zjistili by, že názory světa jsou mnohem barvitější. Kdyby totiž měli pravdu, tak svět by byl dokonalý a bez konfliktů. To by ale potom nebyl svět. To je jako koukat se na mýdlovou operu a tvrdit, že je to jak ze života.

Současná unipolarita je druh sobectví, který je roven touze se naklonovat a pak si sám sebe vzít za partnera v manželství. Otázka zní, jak by ti unipolární v takovém životě dosáhli schopnosti vyjít, když většina myslí sama na sebe. To by byli dva, co chtějí to stejné a přitom se o to nehodlají dělit.

Jinak když bych měl definovat zemi šílenství, vždy jí pro mě bylo Německo. Jakákoliv myšlenka, která se v jeho dějinách ujala, musela být vždy dokonána do hořkého konce bez ohledu na důsledky. Jestli je Němcům něco cizí, je to sebereflexe. Nejsou schopni se poučit s omylů a najít zlatý střed, protože svět vnímají černobíle. To znamená, že když je něco špatně, tak celé. Prostě neumí vést o sobě samých diskuzi.

Karl Heinrich Marx, který započal studium filozofie, byl toho principu ukázkou. Nějak to vzdělání neuměl uchopit a proti všem principům toho vzdělání použil myšlenky velkých filosofů, aby je doplnil o buřičství a revoluci myšlení podle jeho hodnot. Nebylo to nic jiného, než vsunutí jeho slabostí, jako závist a další do myšlenek těch velkých filosofů včetně těch německých jako Johann Georg Hamann.

To je nejhlubší projev naivity a současně ornou půdou pro jakékoliv ismy. Jestli je radikalismu levicový, nebo ekologický je vlastně jedno. Jedni tomu říkají neomarxismus, jiný ekologický aktivismus, no já v tom vidím stále ty myšlenky Marxe, které aplikují na vše a nakazili tím ten západní svět.

Zatímco ten východní svět se s tím snaží vyrovnat a najít cestu ven a né vždy úspěšně, my se snažíme pro velký úspěch tyto chyby znovu opakovat.

Pro mě jsou ideologie stejně jako náboženství nepřijatelné. Vidím je jako škodlivé a ubližují nositeli. I když miluji filosofii, chápu ji jako způsob uvažování a způsob sebe hledání. Pokud něčemu nerozumím, nikdy tam nedopustím vsunout víru a předpoklad, vždy si kladu otázky a pokud nenacházím odpovědi, pouze jsem k nim nedozrál. Je to něco jako rozepsaná stránka. Prostě vše chce svůj čas, ale předpoklad a víra jsou mi cizí a přesto chápu, jak pro většinu je víra důležitá, pak ale musí být konsenzus vzájemného respektu a ten bohužel může jen ten nezaujatý, jinak to vede ke konfliktu.

Radikalismus nemám rád. Vždy se snažím dívat na konkrétní věc a nepředpokládat. Předpoklady nám berou možnost vidět svět jaký opravdu je. To co většina projevuje jako názor je Naivita, jako pozůstatek Komunismu.

Jak říkal Děda. Pro hříchy otců. Tak to není. Zpět se dívám jako ponaučení. Jinak se snažím dívat dopředu. Proto vidím jako demagogii soudit Rusko za rok 68 a současně zapomínat na to kdo bylo Německo a kdo byl Hitler. Když bych byl hyper korektní k roku 68, tak z dnešního hlediska za vpád vojsk do ČR mohlo ČR a Leonid Iljič Brežněv, což byl Ukrajinec. To je prostě protiklad. Buďto mám potřebu předjímat na základě historických zkušeností, nebo mít tu schopnost se dívat dopředu, ale selektivně je to protimluv.

Jak Hitler používal myšlenky Marxe a přitom se od nich distancoval, Německo často mělo pocit nadřazenosti, i když se od Hitlera distancovalo a svůj názor prosazuje za každou cenu.

Je tragedii, že jsme si užili myšlenky Marxe jako součást komunismu a teď je slyším jako součást západní propagandy. To hraničí s neschopností se poučit z vlastních chyb. S EU a USA na věčné časy a máme tu i svého imperialistu a tím je Rusko a Čína.

Přitom jim vůbec nechceme rozumět, nehodláme s nimi mít dialog a vnucujeme jim naše hodnoty a ještě je obviňujeme z vlastních chyb. Nemyslím si, že bychom byli morálně tak daleko, abychom je soudili.

Ta kolektivní vina čehokoliv právě vždy vede k rasismu. Ač šílenějších skutků se ten či onen dopustí, dopřej mi, ať pochopím jeho důvody a dokážu se jím vyvarovat.

Zkusím to i jinak, aby to pochopil i ten poslední.

Můžete mít v podstatě dobrého člověka, který zkušenostmi získá odpor k nějaké skupině. Je špatný, protože je rasista? Jistě ano. Uvědomuje si to? 100% ne. Mohou ho všichni vidět jako špatného? Těžko. Ti co mají společnou zkušenost, to vnímají obdobně. Ti zvenku tomu rozumí? Těžko. Nemají ty zkušenosti.

Dokážou si ti zevnitř a z venku rozumět ? Těžko .... Nerozumí kontextu.

Pokud oddělíte předpoklad, což je ta naivita, jen tak dokážete zastavit ten předpoklad. Protože nikdy nejsou všichni stejní a vždy byste našli výjimky. Na tom se dá stavět.

Nakonec podobný model je i základem diplomacie. Když ne upřímně, tak alespoň formálně projevit pochopení protistraně a otevřít tak dialog a hledat řešení.


Jsme ještě vůbec schopni vzájemného pochopení a alespoň po formální stránce té diplomacie?

Myslím si, že už ne. Svět je rozdělený a to mnohem hlouběji než si uvědomujeme. Přímo v naší blízkosti jsou názory natolik dělící, že nejsme schopni se často bavit ani s těmi blízko kolem nás.

Pak si položme otázku, proč ta druhá polovina dokáže jednat ve shodě i když jsou tak kulturně a myšlenkově odlišní .....

Snažíme se západní model vnutit světu, a copak se ten východní svět snaží nám vnucovat ten jejich model? Úplně nám uniká jak ten východní svět je kulturně odlišný a bohatý a dokážou být za cenu menších šarvátek jednotní a jak ten západní svět unifikovaných je polarizovaný a afektovaný. Čína si svého Maa užila dost a kulturní revoluce se na ní podepsala významně a mi teď po vzoru jeho myšlenek máme potřebu mazat historii a ničit kulturu nás samých. Kdo je tu kulturně vyspělejší?

Myslím si, že socha Lenina za jeho myšlení nemůže a myslím si, že vymazat ho s historie ničemu nepomůže. Bohužel se bojím, pravého opaku, že to by vedlo k opakování jeho chyb. Jediná cesta je získat nadhled a umět pochopit, co ho k jednání vedlo. To neznamená souhlas a to často v současnosti zaměňujeme. Je to schopnost si odnést to ponaučení.

To zdaleka neznamená, že země jako Čína a Rusko jsou na vrcholu, jen bych našel dost důvodů pro pochyby o kulturní vyspělosti a nadřazenosti západu.

A teď si stačí uvědomit, že ten druhý svět pouze volá po vzájemném respektu a my tvrdíme, že respekt není možný, protože my jsme lepší.

Kdo je potom pokrytec.


  |  trvalý odkaz  |  $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image ( 3 / 161 )

<<První <Zpět | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |